In Finance, opierając się na najlepszych doświadczeniach jego założycieli, wypracował optymalne Zasady Współpracy, które oparte są na 4 wartościach:

Szerokie kompetencje i profesjonalizm – kadra zarządzająca In Finance tworzy zespół posiadający doświadczenie i kwalifikacje z różnych, wzajemnie się uzupełniających obszarów biznesowych. Wieloletnia współpraca w największych instytucjach finansowych w Polsce pozwoliła na wypracowanie profesjonalnego stylu pracy.

Kreatywne pomysły i rozwiązania – realizacja każdego zadania poprzedzona jest wielowariantową analizą, pozwalającą na wypracowanie rozwiązania szytego na miarę.

Długoterminowa współpraca – zależy nam na długofalowej relacji, pozwalającej na aktywne uczestniczenie w nowych projektach realizowanych przez Naszych Klientów. Jesteśmy zainteresowani wielowymiarową współpracą w każdym z biznesowych obszarów aktywności Klienta.

Obustronne korzyści – powodzenie i sukces Naszego Klienta jest naszą najlepszą wizytówką, zarówno na rynku na jakim działa Klient, jak również na rynku finansowym, na którym funkcjonuje In Finance.

Powierzone nam projekty, na każdym etapie ich realizacji prowadzimy w ścisłej współpracy z Klientami tak, aby możliwe było rozwiązywanie rzeczywistych problemów Naszych Klientów i tworzenie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa