Zespół In Finance składa się ze wspólników, partnerów i specjalistów działających już od ponad dwóch dekad w bankowości, w obszarze prawa gospodarczego, doradztwa finansowego oraz optymalizacji podatkowej.

Łączy nas zróżnicowana, długoletnia praktyka, spójna wizja biznesu, a także szeroka perspektywa kontaktów i działań. Tworzymy interdyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny bankowości, finansów, prawa podatkowego, organizacji i zarządzania, a nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę i kreatywność, jak również mając na celu priorytet długoterminowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Zaufanie to największy kapitał. Budowaliśmy je i nadal budujemy dzięki najwyższym standardom zawodowym oraz etycznym, które - w połączeniu z troską o skuteczność oferowanych przez In Finance usług - stanowią podstawowe kanony aktywności Spółki.

Nie podejmujemy się każdego projektu. 

Artur Kozłowski

Prezes Zarządu

+48 601 665 255
artur.kozlowski@infinance.com.pl

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania – kierunek bankowość i finanse.

Od początku kariery zawodowej związany z bankowością. Ponad 16 – letnie doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach dyrektora Oddziału Banku, z-cy dyrektora Oddziału Regionalnego, z-cy dyrektora Departamentu Klientów Korporacyjnych. Był Członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Członkiem Komitetu Kredytowego.

Był odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą bankowości korporacyjnej.

Ryszard Sikorski

Wiceprezes Zarządu

+48 605 590 088
ryszard.sikorski@infinance.com.pl

Finansista, bankowiec i menedżer, z długoletnim doświadczeniem zarządczym w największych bankach działających w Polsce, w sferze bankowości korporacyjnej oraz inwestycyjnej jak również w obszarze zarządzania strukturami sprzedaży. Członek komitetów kredytowych, komitetów zarządzania aktywami i pasywami. Uczestniczył w budowie i wdrażaniu nowoczesnych produktów i procedur rynku finansowego oraz w pracach wielu interdyscyplinarnych zespołów projektowych, głównie z obszaru szeroko rozumianej bankowości korporacyjnej. Członek organów zarządzających i nadzorczych kilku bankowych i prywatnych spółek inwestycyjnych.

Od 1997 roku również aktywny przedsiębiorca, czynnie funkcjonujący doradca podatkowy (numer uprawnień MF 00875) oraz doradca finansowy, koordynator zespołów doradczych na rynku kapitałowym oraz projektów doradczo-restrukturyzacyjnych dla firm.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania UE w Krakowie ze specjalnością Rachunkowość - Finanse - Wycena Przedsiębiorstw oraz studium ekonomiczne La Sapienza Università w Rzymie. Absolwent Università degli Studi di Perugia w zakresie filologii i języka włoskiego (CELI5).

W czasie wolnym zainteresowany piłką nożną, podróżami, kulturą włoską oraz językami obcymi.

Dariusz Wielgat

Wiceprezes Zarządu

+48 601 650 151
dariusz.wielgat@infinance.com.pl

Bankowiec, menedżer, finansista, specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, konsultant Banku Światowego. Doświadczony dyrektor działów finansowych i controllingu w bankach komercyjnych. Ponad 20 lat pełnił różne funkcje kierownicze w bankowości w obszarach finansów i strategii. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył AMP Advanced Management Programme w ICAN Institute wg programu Harvard Business Publishing, uczestnik programu ACCA DipFM, brał udział w misji Banku Światowego „Access in Finance” w Azji w 2007 roku jako konsultant odpowiedzialny za business plan rozwoju detalicznej bankowości pocztowej.

Przez ponad 20 lat był związany z sektorem bankowym realizując zadania w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego, tworzenia systemu informacji zarządczej, wdrażania rozwiązań ABC Activity Based Costing, Value Based Management i Balanced Scorecard(BSC). Kierował jednym z pierwszych wdrożeń BSC w polskim sektorze bankowym. Wdrożył raportowanie zarządcze oraz bankowy model kontrolingowy z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence. Prowadził szkolenia z zakresu BSC i Business Dynamics między innymi z Institute for International Research, BDO Numerics oraz publikował w miesięczniku „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

W 2012 roku w ramach działalności osobistej realizował projekty doradcze dotyczące restrukturyzacji, M&A, wyceny przedsiębiorstw m.in. w branży real estate, zarządzania odpadami, HORECA, odnawialnych źródeł energii. W okresie 2012-2015 pełnił funkcję CFO w zarządzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego ,które jest jedynym w Polsce producentem szkła żaroodpornego, realizując z sukcesem plan restrukturyzacji spółki.

W czasie wolnym zainteresowany komponowaniem muzyki gitarowej i elektronicznej oraz wędrówkami w polskich obszarach górskich.

Partnerzy zarządzający, wspólnicy In Finance, w okresie swojej dotychczasowej aktywności profesjonalnej przeprowadzili (w latach 1994-2015) w ramach struktur instytucji bankowych oraz w toku bezpośredniej działalności doradczej - następujące projekty biznesowe:

 • organizacja, aranżacja i strukturyzacja finansowania dłużnego dla kilkunastu spółek giełdowych oraz ponad 70 firm i przedsiębiorstw;
 • kontrakty doradcze z 94 podmiotami gospodarczymi;
 • przedsięwzięcia doradcze w zakresie restrukturyzacji i konsultingu strategicznego dla jedenastu podmiotów gospodarczych;
 • zarządzanie funduszem private equity;
 • zarządzanie firmą inwestycyjno-doradczą;
 • stworzenie – w formule start-up – czterech podmiotów o charakterystyce instytucji finansowych;
 • zarządzanie projektami tworzenia struktur wewnątrz instytucji finansowych – budowa pionów bankowości korporacyjnej/instytucjonalnej w trzech dużych instytucjach finansowych w Polsce;
 • organizacja emisji obligacji korporacyjnych trzech instytucji finansowych oraz dwóch spółek na rynkach regulowanych;
 • przygotowanie dokumentacji emisyjnej na rynki publiczne (papiery dłużne i akcyjne) dla czterech spółek, jako partner domów maklerskich;
 • usługi doradztwa prawnego i podatkowego (stałe lub transakcyjne) dla 64 podmiotów;
 • obsługa doradcza inwestorów z krajów UE na rynku polskim, w szczególności z Niemiec, Austrii i Włoch;