Świadczenie zindywidualizowanych usług doradczych dla przedsiębiorców i banków w zakresie finansów, aranżacji kapitału, restrukturyzacji spółek i doradztwa podatkowego,  opartych o wieloletnie doświadczenie profesjonalne oraz relacje właścicieli i partnerów Spółki.

Profil działania

Głównym obszarem aktywności In Finance jest doradztwo finansowo-restrukturyzacyjne, optymalizacja podatkowa oraz aranżacja finansowania poprzez pozyskiwanie dla przedsiębiorców kapitału i długu jak również dzięki kompleksowym usługom doradztwa kapitałowego w zakresie fuzji i przejęć. 

Spółka koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorców w tworzeniu wartości firmy. Wspiera jej wzrost także poprzez optymalizację procesów biznesowych, wdrażanie i zarządzanie projektami sanacyjnymi i reorganizacyjnymi, a także profilowanie optymalnych – dla firm oraz ich właścicieli - konstrukcji w zakresie ryzyka podatkowego.
Spółka koncentruje się na indywidualnych projektach, a jej specyfiką są bliskie relacje z instytucjami rynku bankowego i finansowego. 

In Finance gwarantuje każdemu Klientowi indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów, w efekcie - rozwiązania szyte na miarę.

Zespół doradczy zapewnia skuteczność realizowanym projektom dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspólników zdobytemu w ramach struktur zarządczych w bankach, w funduszach inwestycyjnych, firmach zarządzających funduszami jak również w konsultingu. Usługi doradcze In Finance nastawione są na praktyczny rezultat, osiągnięcie wykonalnych celów przynoszących przedsiębiorcy korzyść w perspektywie rynkowej i finansowej.

In Finance współpracuje z firmami, przedsiębiorcami, ale także doradza bankom oraz instytucjom finansowym, współpracuje z funduszami private equity oraz venture capital działającymi w Polsce i zagranicą.

Jesteśmy skuteczni, bo znamy świat banków i kapitału z drugiej strony.